Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Hưng Hòa

People's Committee of Hung Hoa

Thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024 tại UBND xã Hưng Hoà.

30-12-2023

UBND xã Hưng Hoà - huyện Bàu Bàng thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024.

Căn cứ thông báo số 437/TB-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và thực hiện Công văn số 4282/UBND-TH ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc triển khai thực hiện Thông báo số 437/TB-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh, UBND xã Hưng Hoà thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 tại xã Hưng Hoà như sau:

1. Thời gian nghỉ: Ngày 01/01/2024 (thứ Hai).

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trở lại: Từ ngày 02/01/2024 (thứ Ba).

3. Trong thời gian nghỉ tết, các cá nhân, tổ chức vẫn có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (dichvucong.binhduong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn). Việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại UBND xã Hưng Hoà sẽ được thực hiện kể từ ngày 02/01/2024 theo quy định.

UBND xã Hưng Hoà trân trọng thông báo đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính, liên hệ công tác./.


Văn Thế