Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

17/04/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021

10/04/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021

03/04/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021
Về chương trình làm việc tháng 4 năm 2021 của UBND huyện

Về chương trình làm việc tháng 4 năm 2021 của UBND huyện

30/03/2021

Về chương trình làm việc tháng 4 năm 2021 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021

27/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021

21/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021

13/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021

06/03/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

26/02/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021
Chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

26/02/2021

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện