Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022

16/01/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

09/01/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022

01/01/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022
Chương trình công tác năm 2022.

Chương trình công tác năm 2022.

31/12/2021

Chương trình công tác năm 2022.
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

19/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021

19/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021

12/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/12/2021 đến ngày 18/12/2021
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021

05/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021
Về chương trình làm việc tháng 12 năm 2021 của UBND huyện.

Về chương trình làm việc tháng 12 năm 2021 của UBND huyện.

01/12/2021

Về chương trình làm việc tháng 12 năm 2021 của UBND huyện.
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021

28/11/2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021