Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022

03/07/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/7/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/7/2022

25/06/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/7/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022

18/06/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

12/06/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

05/06/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022
Về chương trình làm việc tháng 6 năm 2022 của UBND huyện

Về chương trình làm việc tháng 6 năm 2022 của UBND huyện

03/06/2022

Về chương trình làm việc tháng 6 năm 2022 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

29/05/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022

22/05/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022

15/05/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 9/5/2022 đến ngày 14/5/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 9/5/2022 đến ngày 14/5/2022

07/05/2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 9/5/2022 đến ngày 14/5/2022