Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Họ tên và chức vụ  Số điện thoại liên hệ Hộp thư điện tử
Thị trấn Lai Uyên 3562 804
Fax: 3551 209
laiuyen@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân
Huỳnh Tấn Chung Chủ tịch HĐND 3552 144  
- Phó Chủ tịch HĐND 3552 144  
2. Ủy ban nhân dân    
Châu Thanh Bình Chủ tịch UBND 3562 804 binhct.bb@binhduong.gov.vn
Đặng Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND 3562 804 tuandv.bb@binhduong.gov.vn 
Nguyễn Minh Thành Phó Chủ tịch UBND 3562 804 thanhnm@binhduong.gov.vn 
Xã Cây Trường II 3562 842

caytruong@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân
Trần Văn Hưng Chủ tịch HĐND     
Nguyễn Văn Đầy Phó Chủ tịch HĐND    
2. Ủy ban nhân dân    
Nguyễn Văn Sang Chủ tịch UBND   sangnv.bb@binhduong.gov.vn 
Trương Thị Hồng Phó Chủ tịch UBND   hongtt@binhduong.gov.vn
Đỗ Tuấn Hùng Phó Chủ tịch UBND   hungdt.ct@binhduong.gov.vn
Xã Long Nguyên 3590 284
Fax: 3534 926
longnguyen@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân
Nguyễn Hồng Hạnh Chủ tịch HĐND 3590 838  
Phạm Văn Phúc Phó Chủ tịch HĐND    
2. Ủy ban nhân dân    
Nguyễn Công Quan Chủ tịch UBND 3590 248 quannc@binhduong.gov.vn
Nguyễn Thanh Phước Phó Chủ tịch UBND   phuocnt.bb@binhduong.gov.vn
Bạch Long Hồ Phó Chủ tịch UBND   hobl@binhduong.gov.vn
Xã Lai Hưng 3564 316
Fax 3564 316
laihung@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân
Dương Hùng Trí Chủ tịch HĐND 3535 144  
Lê Thị Thúy Loan Phó Chủ tịch HĐND 3535 144  
2. Ủy ban nhân dân    
Bành Quốc Trung Chủ tịch UBND   trungbq@binhduong.gov.vn
Nguyễn Thị Dung Phó Chủ tịch UBND 3535 027 dungnt.lh@binhduong.gov.vn
Phạm Thanh Tân Phó Chủ tịch UBND 3535 026 tanpt.bb@binhduong.gov.vn
Xã Tân Hưng 3563 568

tanhung@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân
Phạm Nguyễn Uyên Chi Chủ tịch HĐND    
Trần Đình Thanh Phó Chủ tịch HĐND 3594 088  
2. Ủy ban nhân dân    
Phan Châu Phát Chủ tịch UBND   phatpc@binhduong.gov.vn
Cao Văn Trường Phó Chủ tịch UBND   truongcv.hh@binhduong.gov.vn
Nguyễn Thị Quế Nga Phó Chủ tịch UBND   ngantq@binhduong.gov.vn
Xã Hưng Hòa 3573 322
Fax 3573 171
hunghoa@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân
Ngô Thu Hương Chủ tịch HĐND 3573 171  
Nguyễn Ngọc Thái Phó Chủ tịch HĐND 3573 322  
2. Ủy ban nhân dân    
Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND 3563 506 tungnt.bb@binhduong.gov.vn
Nguyễn Văn Bình Phó Chủ tịch UBND  3573 322 binhnv.th@binhduong.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Duyên Phó Chủ tịch UBND  3573 322 -
Xã Trừ Văn Thố 3562 914
Fax 3562 914
truvantho@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân
Nguyễn Minh Hiếu Chủ tịch HĐND    
Lê Văn Khiển Phó Chủ tịch HĐND    
2. Ủy ban nhân dân    
Trần Xuân Trà Chủ tịch UBND 3562 914 tratx@binhduong.gov.vn
Trần Quang Anh Phó Chủ tịch UBND  
Nguyễn Minh Trung Phó Chủ tịch UBND