Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

19/05/2022

Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.

07/05/2022

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.
Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022

Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022

26/04/2022

Về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện bàu Bàng năm 2022
Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát

Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát

06/04/2022

Cảnh giác thủ đoạn làm giấy tờ giả, công cụ hỗ trợ, các loại pháo qua dịch vụ giao hàng, chuyển phát
Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng năm 2022.

Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng năm 2022.

01/03/2022

Về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng năm 2022.
V/v treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

V/v treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

24/01/2022

V/v treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

10/01/2022

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Về cử nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Về cử nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

07/01/2022

Về cử nhân sự phụ trách thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND và Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng năm 2022.

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND và Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng năm 2022.

04/01/2022

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND và Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng năm 2022.
Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

04/01/2022

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.