Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng.

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng.

28/03/2023

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng.
Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

09/03/2023

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.
Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.

09/02/2023

Về việc Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2022.
Bàu Bàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023

Bàu Bàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023

02/02/2023

Bàu Bàng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2023
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện.

23/12/2022

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện.
V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2023.

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2023.

14/12/2022

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2023.
Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XII (mở rộng)

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XII (mở rộng)

14/12/2022

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 khóa XII (mở rộng)
Về tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022.

Về tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022.

08/12/2022

Về tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022.
Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

30/10/2022

Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

23/10/2022

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045