Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cưới, việc tang vẫn còn những hạn chế, như việc tổ chức tang lễ ở một số địa phương còn lãng phí, ăn uống linh đình nhiều ngày, còn để xảy ra việc dựng rạp, sử dụng loa đài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Một số nơi vẫn còn đốt nhiều đồ mã, rắc rải vàng mã trên đường đưa tang, để người chết tại gia đình quá thời gian quy định. Một số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...
UBND tỉnh Bình dương ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được áp dụng cho các xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; làm cơ sở để Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt ở mức cao hơn:

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 226451