UBND tỉnh Bình dương ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được áp dụng cho các xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; làm cơ sở để Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt ở mức cao hơn:
Thư mời
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 22834