Năm 2017 là năm thứ 4 Chi cục thuế Bàu Bàng đi vào hoạt động và cũng là năm thứ 4 liên tiếp Chi cục Thuế hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao. Kết quả thu ngân sách năm 2017 của Chi cục Thuế được 294 tỷ đồng, đạt 191% so với dự toán pháp lệnh Cục thuế giao, đạt 233% so dự toán UBND Tỉnh, HĐND-UBND Huyện giao, bằng 190% so với cùng kỳ (tăng thu ~ 139 tỷ đồng).
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày 08 tháng 11 năm 2017;
Bản đồ hành chính

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 179425