Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

04/09/2019

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/9/2019 đến 06/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/9/2019 đến 06/9/2019

31/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/9/2019 đến 06/9/2019
Lịch làm việc tuần thứ 36-2019 của Thường trực Huyện ủy từ ngày 02-9-2019 đến ngày 06-9-2019

Lịch làm việc tuần thứ 36-2019 của Thường trực Huyện ủy từ ngày 02-9-2019 đến ngày 06-9-2019

30/08/2019

Lịch làm việc tuần thứ 36-2019 của Thường trực Huyện ủy từ ngày 02-9-2019 đến ngày 06-9-2019
Lịch làm việc của TT.HU tuần 35-2019 từ ngày 26-8-2019 đến ngày 30-8-2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 35-2019 từ ngày 26-8-2019 đến ngày 30-8-2019

23/08/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 35-2019 từ ngày 26-8-2019 đến ngày 30-8-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019

23/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Lịch làm việc của TT.HU tuần 34-2019 từ ngày 19-8-2019 đến ngày 23-8-2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 34-2019 từ ngày 19-8-2019 đến ngày 23-8-2019

16/08/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 34-2019 từ ngày 19-8-2019 đến ngày 23-8-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/8/2019 đến 23/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/8/2019 đến 23/8/2019

16/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/8/2019 đến 23/8/2019
Lịch làm việc của TT.HU tuần 33-2019 từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 33-2019 từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019

09/08/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 33-2019 từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/8/2019 đến 16/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/8/2019 đến 16/8/2019

09/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/8/2019 đến 16/8/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/8/2019 đến 09/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/8/2019 đến 09/8/2019

02/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/8/2019 đến 09/8/2019