Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của TT.HU tuần 27-2019 (01/7 đến 05/7/2019)

Lịch làm việc của TT.HU tuần 27-2019 (01/7 đến 05/7/2019)

28/06/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 27-2019 (01/7 đến 05/7/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/7/2019 đến 05/7/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/7/2019 đến 05/7/2019

28/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/7/2019 đến 05/7/2019
Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

28/06/2019

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/6/2019 đến 28/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/6/2019 đến 28/6/2019

23/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/6/2019 đến 28/6/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 26-2019 (24/6 đến 28/6/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 26-2019 (24/6 đến 28/6/2019)

21/06/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 26-2019 (24/6 đến 28/6/2019)
Lịch làm việc của TTHU tuần 25-2019 (17/6 đến 21/6/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 25-2019 (17/6 đến 21/6/2019)

14/06/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 25-2019 (17/6 đến 21/6/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/6/2019 đến 21/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/6/2019 đến 21/6/2019

14/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/6/2019 đến 21/6/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/6/2019 đến 14/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/6/2019 đến 14/6/2019

07/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/6/2019 đến 14/6/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 23-2019 (10/6 đến 14/6/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 23-2019 (10/6 đến 14/6/2019)

07/06/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 23-2019 (10/6 đến 14/6/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23-2019 từ 03/6 đến 07/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23-2019 từ 03/6 đến 07/6/2019

31/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23-2019 từ 03/6 đến 07/6/2019