Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

02/05/2019

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019

26/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019

26/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019

19/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

19/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)

12/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

12/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)

05/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

05/04/2019

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

05/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019