Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

29/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)

29/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019

22/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)

22/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019

17/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)

15/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)

08/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019

08/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019
Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

06/03/2019

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/3/2019 đến 08/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/3/2019 đến 08/3/2019

01/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/3/2019 đến 08/3/2019