Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)

15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019

01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)

01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

30/01/2019

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)

25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019

25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)

18/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019

18/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

14/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)