Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46-2018 (12/11 đến 16/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46-2018 (12/11 đến 16/11/2018)

09/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46-2018 (12/11 đến 16/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/11/2018 đến 10/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/11/2018 đến 10/11/2018

02/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/11/2018 đến 10/11/2018
Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

02/11/2018

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của TTHU tuần 45-2018 (5/11/2018 đến 09/11/2018)

Lịch làm việc của TTHU tuần 45-2018 (5/11/2018 đến 09/11/2018)

02/11/2018

Lịch làm việc của TTHU tuần 45-2018 (5/11/2018 đến 09/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2018 (29/10 đến 02/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2018 (29/10 đến 02/11/2018)

26/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2018 (29/10 đến 02/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/10/2018 đến 02/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/10/2018 đến 02/11/2018

26/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/10/2018 đến 02/11/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2018 (22/10 đến 26/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2018 (22/10 đến 26/10/2018)

19/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2018 (22/10 đến 26/10/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/10/2018 đến 26/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/10/2018 đến 26/10/2018

19/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/10/2018 đến 26/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)

12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)