Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018

05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)

05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)

04/10/2018

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)
Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

04/10/2018

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)

28/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018

28/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)

25/09/2018

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/9/2018 đến 28/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/9/2018 đến 28/9/2018

21/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/9/2018 đến 28/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2018 (24/9 đến 28/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2018 (24/9 đến 28/9/2018)

21/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2018 (24/9 đến 28/9/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2018 (17/9 đến 21/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2018 (17/9 đến 21/9/2018)

14/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2018 (17/9 đến 21/9/2018)