Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/9/2018 đến 21/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/9/2018 đến 21/9/2018

14/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/9/2018 đến 21/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/9/2018 đến 14/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/9/2018 đến 14/9/2018

07/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/9/2018 đến 14/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2018 (10/9 đến 16/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2018 (10/9 đến 16/9/2018)

07/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2018 (10/9 đến 16/9/2018)
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

31/08/2018

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36-2018 (03/9 đến 07/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36-2018 (03/9 đến 07/9/2018)

31/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36-2018 (03/9 đến 07/9/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/9/2018 đến 07/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/9/2018 đến 07/9/2018

31/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/9/2018 đến 07/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35-2018 (27/8 đến 31/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35-2018 (27/8 đến 31/8/2018)

24/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35-2018 (27/8 đến 31/8/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/8/2018 đến 31/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/8/2018 đến 31/8/2018

24/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/8/2018 đến 31/8/2018
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9

21/08/2018

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/8/2018 đến 24/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/8/2018 đến 24/8/2018

17/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/8/2018 đến 24/8/2018