Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33-2018 (13/8 đến 17/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33-2018 (13/8 đến 17/8/2018)

10/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33-2018 (13/8 đến 17/8/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/8/2018 đến 17/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/8/2018 đến 17/8/2018

10/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/8/2018 đến 17/8/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/8/2018 đến 10/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/8/2018 đến 10/8/2018

03/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/8/2018 đến 10/8/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 32-2018 (06/8 đến 10/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 32-2018 (06/8 đến 10/8/2018)

03/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 32-2018 (06/8 đến 10/8/2018)
Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

31/07/2018

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/7/2018 đến 03/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/7/2018 đến 03/8/2018

27/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/7/2018 đến 03/8/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31-2018 (30/7 đến 03/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31-2018 (30/7 đến 03/8/2018)

27/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31-2018 (30/7 đến 03/8/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30-2018 (23/7 đến 27/7/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30-2018 (23/7 đến 27/7/2018)

20/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30-2018 (23/7 đến 27/7/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/7/2018 đến 27/7/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/7/2018 đến 27/7/2018

20/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/7/2018 đến 27/7/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29-2018 (16/7 đến 20/7/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29-2018 (16/7 đến 20/7/2018)

13/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29-2018 (16/7 đến 20/7/2018)