Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29-2018 (16/7 đến 20/7/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29-2018 (16/7 đến 20/7/2018)

13/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29-2018 (16/7 đến 20/7/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/7/2018 đến 20/7/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/7/2018 đến 20/7/2018

13/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/7/2018 đến 20/7/2018
Lịch làm việc của TTHU tuần 28-2018 (09/7 đến 13/7/2018)

Lịch làm việc của TTHU tuần 28-2018 (09/7 đến 13/7/2018)

06/07/2018

Lịch làm việc của TTHU tuần 28-2018 (09/7 đến 13/7/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/7/2018 đến 13/7/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/7/2018 đến 13/7/2018

06/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/7/2018 đến 13/7/2018
Chương trình làm việc tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

03/07/2018

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/7/2018 đến 06/7/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/7/2018 đến 06/7/2018

29/06/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/7/2018 đến 06/7/2018
Lịch làm việc của TTHU tuần 27-20148 (từ 02/7 đến 06/7/2018)

Lịch làm việc của TTHU tuần 27-20148 (từ 02/7 đến 06/7/2018)

29/06/2018

Lịch làm việc của TTHU tuần 27-20148 (từ 02/7 đến 06/7/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/6/2018 đến 29/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/6/2018 đến 29/6/2018

23/06/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/6/2018 đến 29/6/2018
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25-6 đến 29-6-2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25-6 đến 29-6-2018

22/06/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25-6 đến 29-6-2018
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/6 đến 22/6/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/6 đến 22/6/2018

15/06/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/6 đến 22/6/2018