Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/5 - 01/6/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/5 - 01/6/2018

26/05/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/5 - 01/6/2018
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 28-5-2018 đến ngày 01-6-2018)

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 28-5-2018 đến ngày 01-6-2018)

25/05/2018

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 28-5-2018 đến ngày 01-6-2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/5/2018 đến 01/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/5/2018 đến 01/6/2018

25/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/5/2018 đến 01/6/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

18/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/5/2018 đến 27/5/2018
Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)

Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)

18/05/2018

Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

11/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-5-2018 đến ngày 18-5-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-5-2018 đến ngày 18-5-2018

11/05/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-5-2018 đến ngày 18-5-2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018

04/05/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018

04/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018
Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

03/05/2018

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện