Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/4/2018 đến 05/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/4/2018 đến 05/5/2018

27/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/4/2018 đến 05/5/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018

27/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018

20/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018

20/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

13/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

13/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

09/04/2018

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

06/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

06/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

03/04/2018

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện