Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng

Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng

01/03/2018

Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

26/02/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018

23/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018

23/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018

09/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018

09/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

05/02/2018

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018

02/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018

02/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018
Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

30/01/2018

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018