Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2018 đến 05/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2018 đến 05/01/2018

29/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2018 đến 05/01/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-12-2017 đến ngày 29-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-12-2017 đến ngày 29-12-2017

25/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-12-2017 đến ngày 29-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/12/2017 đến 29/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/12/2017 đến 29/12/2017

22/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-12-2017 đến ngày 22-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-12-2017 đến ngày 22-12-2017

15/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-12-2017 đến ngày 22-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/12/2017 đến 22/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/12/2017 đến 22/12/2017

15/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/12/2017 đến 22/12/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-12-2017 đến ngày 15-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-12-2017 đến ngày 15-12-2017

08/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-12-2017 đến ngày 15-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/12/2017 đến 15/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/12/2017 đến 15/12/2017

08/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/12/2017 đến 15/12/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017

01/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017
Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

01/12/2017

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

01/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/12/2017 đến 10/12/2017