Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 27-11-2017 đến ngày 01-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 27-11-2017 đến ngày 01-12-2017

24/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 27-11-2017 đến ngày 01-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/11/2017 đến 01/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/11/2017 đến 01/12/2017

24/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/11/2017 đến 01/12/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/11/2017 đến 24/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/11/2017 đến 24/11/2017

17/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/11/2017 đến 24/11/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 20-11-2017 đến ngày 25-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 20-11-2017 đến ngày 25-11-2017

17/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 20-11-2017 đến ngày 25-11-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/11/2017 đến 18/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/11/2017 đến 18/11/2017

10/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/11/2017 đến 18/11/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 13-11-2017 đến ngày 18-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 13-11-2017 đến ngày 18-11-2017

10/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 13-11-2017 đến ngày 18-11-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 06-11-2017 đến ngày 10-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 06-11-2017 đến ngày 10-11-2017

03/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 06-11-2017 đến ngày 10-11-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/11/2017 đến 10/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/11/2017 đến 10/11/2017

03/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/11/2017 đến 10/11/2017
Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

31/10/2017

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-10-2017 đến ngày 03-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-10-2017 đến ngày 03-11-2017

27/10/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-10-2017 đến ngày 03-11-2017