Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-9-2017 đến ngày 29-9-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-9-2017 đến ngày 29-9-2017

22/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-9-2017 đến ngày 29-9-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

15/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/9/2017 đến 22/9/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-9-2017 đến ngày 22-9-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-9-2017 đến ngày 22-9-2017

15/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-9-2017 đến ngày 22-9-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-9-2017 đến ngày 15-9-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-9-2017 đến ngày 15-9-2017

08/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-9-2017 đến ngày 15-9-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/9/2017 đến 16/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/9/2017 đến 16/9/2017

08/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/9/2017 đến 16/9/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/9/2017 đến 8/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/9/2017 đến 8/9/2017

01/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/9/2017 đến 8/9/2017
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

01/09/2017

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-9-2017 đến ngày 08-09-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-9-2017 đến ngày 08-09-2017

01/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-9-2017 đến ngày 08-09-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

28/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 28-8-2017 đến ngày 01-09-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 28-8-2017 đến ngày 01-09-2017

25/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 28-8-2017 đến ngày 01-09-2017