Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

25/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/8/2017 đến 01/9/2017
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 02/9

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 02/9

23/08/2017

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 02/9
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/8/2017 đến 25/8/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/8/2017 đến 25/8/2017

18/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/8/2017 đến 25/8/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

18/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

15/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/8/2017 đến 18/8/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/8/2017 đến 18/8/2017

11/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/8/2017 đến 18/8/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

11/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/8/2017 đến 11/8/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/8/2017 đến 11/8/2017

04/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/8/2017 đến 11/8/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-8-2017 đến ngày 11-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-8-2017 đến ngày 11-8-2017

04/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-8-2017 đến ngày 11-8-2017
Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND huyện

Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND huyện

02/08/2017

Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND huyện