Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-7-2017 đến ngày 29-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-7-2017 đến ngày 29-7-2017

21/07/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-7-2017 đến ngày 29-7-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017

14/07/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017

14/07/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017

07/07/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017

07/07/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017
Chương trình làm việc tháng 7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

04/07/2017

Chương trình làm việc tháng 7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

30/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017

30/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

30/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017

23/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017