Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017

23/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

16/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

16/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/6/2017 đến 24/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

16/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/6/2017 đến 16/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/6/2017 đến 16/6/2017

09/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/6/2017 đến 16/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017

09/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/6/2017 đến 09/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/6/2017 đến 09/6/2017

02/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/6/2017 đến 09/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017

02/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017
Chương trình làm việc tháng 6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

30/05/2017

Chương trình làm việc tháng 6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/5/2017 đến 02/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/5/2017 đến 02/6/2017

26/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/5/2017 đến 02/6/2017