Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017

26/05/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017

22/05/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/5/2017 đến 26/5/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/5/2017 đến 26/5/2017

19/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/5/2017 đến 26/5/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017

15/05/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/5/2017 đến 19/5/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/5/2017 đến 19/5/2017

12/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/5/2017 đến 19/5/2017
Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)

Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)

12/05/2017

Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017

05/05/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/5/2017 đến 13/5/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/5/2017 đến 13/5/2017

05/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/5/2017 đến 13/5/2017
Về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

04/05/2017

Về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-5-2017 đến ngày 05-5-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-5-2017 đến ngày 05-5-2017

28/04/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-5-2017 đến ngày 05-5-2017