Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016

22/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016

15/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016
Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết

Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết

15/04/2016

Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016

15/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

13/04/2016

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016

08/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016

08/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016

01/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/4/2016 đến 08/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/4/2016 đến 08/4/2016

01/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/4/2016 đến 08/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/3/2016 đến 01/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/3/2016 đến 01/4/2016

25/03/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/3/2016 đến 01/4/2016