Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016

29/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/4/2016 đến 29/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/4/2016 đến 29/4/2016

25/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/4/2016 đến 29/4/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016

22/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016

15/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016
Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết

Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết

15/04/2016

Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016

15/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

13/04/2016

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016

08/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016

08/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016

01/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016