Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/8 - 28/8/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/8 - 28/8/2015

24/08/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/8 - 28/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

21/08/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

20/08/2015

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/8/2015 đến 21/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/8/2015 đến 21/8/2015

14/08/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/8/2015 đến 21/8/2015
Công nhận kết quả bầu chọn Trường, Phó cụm, Khối thi đua huyện Bàu Bàng năm 2015

Công nhận kết quả bầu chọn Trường, Phó cụm, Khối thi đua huyện Bàu Bàng năm 2015

12/08/2015

Công nhận kết quả bầu chọn Trường, Phó cụm, Khối thi đua huyện Bàu Bàng năm 2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2015 đến 14/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2015 đến 14/8/2015

07/08/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2015 đến 14/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2015 đến 07/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2015 đến 07/8/2015

31/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2015 đến 07/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/7/2015 đến 24/7/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/7/2015 đến 24/7/2015

18/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/7/2015 đến 24/7/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2015 đến 20/7/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2015 đến 20/7/2015

10/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2015 đến 20/7/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015

03/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015