Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47 từ ngày 16-11-2020 đến ngày 20-11-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47 từ ngày 16-11-2020 đến ngày 20-11-2020

13/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47 từ ngày 16-11-2020 đến ngày 20-11-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46 từ ngày 09-11-2020 đến ngày 13-11-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46 từ ngày 09-11-2020 đến ngày 13-11-2020

06/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46 từ ngày 09-11-2020 đến ngày 13-11-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 45 từ ngày 02-11-2020 đến ngày 06-11-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 45 từ ngày 02-11-2020 đến ngày 06-11-2020

01/11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 45 từ ngày 02-11-2020 đến ngày 06-11-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44 từ ngày 26-10-2020 đến ngày 30-10-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44 từ ngày 26-10-2020 đến ngày 30-10-2020

23/10/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44 từ ngày 26-10-2020 đến ngày 30-10-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43 từ ngày 19-10-2020 đến ngày 23-10-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43 từ ngày 19-10-2020 đến ngày 23-10-2020

17/10/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43 từ ngày 19-10-2020 đến ngày 23-10-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42 từ ngày 12-10-2020 đến ngày 16-10-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42 từ ngày 12-10-2020 đến ngày 16-10-2020

10/10/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42 từ ngày 12-10-2020 đến ngày 16-10-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41 từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41 từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020

02/10/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41 từ ngày 05-10-2020 đến ngày 09-10-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40 từ ngày 28-9-2020 đến ngày 02-10-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40 từ ngày 28-9-2020 đến ngày 02-10-2020

28/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40 từ ngày 28-9-2020 đến ngày 02-10-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020

18/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020

11/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020