Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của TTHU tuần 10-2019 (từ 04/3 đến 08/3/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 10-2019 (từ 04/3 đến 08/3/2019)

01/03/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 10-2019 (từ 04/3 đến 08/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2019 (25/02 đến 01/3/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2019 (25/02 đến 01/3/2018)

22/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2019 (25/02 đến 01/3/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/02/2019 đến 01/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/02/2019 đến 01/3/2019

22/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/02/2019 đến 01/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)

15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019

01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)

01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

30/01/2019

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)

25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019

25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)

18/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019

18/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

14/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

11/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)

05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019

05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)

28/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)
Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện

28/12/2018

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

28/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018

21/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018