Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của TTHU tuần 19-2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 19-2019

06/05/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 19-2019
Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

02/05/2019

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019

26/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019

26/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019

19/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

19/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)

12/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

12/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)

05/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

05/04/2019

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

05/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

29/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)

29/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019

22/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)

22/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019

17/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)

15/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)

08/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019

08/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019
Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

06/03/2019

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện