Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

14/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

11/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)

05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019

05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)

28/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)
Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện

28/12/2018

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

28/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018

21/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2018 (24/12 đến 28/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2018 (24/12 đến 28/12/2018)

21/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2018 (24/12 đến 28/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

14/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/12/2018 đến 23/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2018 (17/12 đến 21/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2018 (17/12 đến 21/12/2018)

14/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2018 (17/12 đến 21/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50-2018 (10/12 đến 14/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50-2018 (10/12 đến 14/12/2018)

07/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50-2018 (10/12 đến 14/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/12/2018 đến 14/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/12/2018 đến 14/12/2018

07/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/12/2018 đến 14/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

30/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/12/2018 đến 07/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2018 (03/12 đến 07/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2018 (03/12 đến 07/12/2018)

30/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2018 (03/12 đến 07/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 48-2018 (26/11 đến 30/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 48-2018 (26/11 đến 30/11/2018)

23/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 48-2018 (26/11 đến 30/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/11/2018 đến 30/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/11/2018 đến 30/11/2018

23/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/11/2018 đến 30/11/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47-2018 (19/11 đến 23/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47-2018 (19/11 đến 23/11/2018)

16/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47-2018 (19/11 đến 23/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

16/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/11/2018 đến 16/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/11/2018 đến 16/11/2018

09/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/11/2018 đến 16/11/2018