Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/11/2019 đến 08/11/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/11/2019 đến 08/11/2019

01/11/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/11/2019 đến 08/11/2019
Về Chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của UBND huyện

Về Chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của UBND huyện

31/10/2019

Về Chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/10/2019 đến 01/11/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/10/2019 đến 01/11/2019

25/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/10/2019 đến 01/11/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2019 (28/10 đến 01/11/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2019 (28/10 đến 01/11/2019)

25/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2019 (28/10 đến 01/11/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

18/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019

18/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019

14/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần thứ 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

Lịch làm việc của TTHU tuần thứ 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

12/10/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần thứ 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

07/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019
Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

04/10/2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019
Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

02/10/2019

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

27/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019
Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019

Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019

27/09/2019

Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

20/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019

20/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

13/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

13/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

06/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2019 từ ngày 09-9-2019 đến ngày 13-9-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2019 từ ngày 09-9-2019 đến ngày 13-9-2019

06/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2019 từ ngày 09-9-2019 đến ngày 13-9-2019