Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 45-2019 (từ ngày 04-11-2019 đến 08-11-2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 45-2019 (từ ngày 04-11-2019 đến 08-11-2019)

01/11/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 45-2019 (từ ngày 04-11-2019 đến 08-11-2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/11/2019 đến 08/11/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/11/2019 đến 08/11/2019

01/11/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/11/2019 đến 08/11/2019
Về Chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của UBND huyện

Về Chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của UBND huyện

31/10/2019

Về Chương trình làm việc tháng 11 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/10/2019 đến 01/11/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/10/2019 đến 01/11/2019

25/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/10/2019 đến 01/11/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2019 (28/10 đến 01/11/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2019 (28/10 đến 01/11/2019)

25/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2019 (28/10 đến 01/11/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019

18/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/10/2019 đến 25/10/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019

18/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2019 từ ngày 21-10-2019 đến ngày 25-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019

14/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/10/2019 đến 18/10/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần thứ 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

Lịch làm việc của TTHU tuần thứ 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

12/10/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần thứ 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

07/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019
Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

04/10/2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019
Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

02/10/2019

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

27/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019
Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019

Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019

27/09/2019

Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

20/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019

20/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

13/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

13/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

06/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019