Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018

27/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018

20/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018

20/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

13/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

13/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

09/04/2018

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

06/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

06/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

03/04/2018

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-4-2018 đến ngày 06-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-4-2018 đến ngày 06-4-2018

30/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-4-2018 đến ngày 06-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

30/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-3-2018 đến ngày 30-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-3-2018 đến ngày 30-3-2018

23/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-3-2018 đến ngày 30-3-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/3/2018 đến 30/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/3/2018 đến 30/3/2018

23/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/3/2018 đến 30/3/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/3/2018 đến 23/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/3/2018 đến 23/3/2018

16/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/3/2018 đến 23/3/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-3-2018 đến ngày 23-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-3-2018 đến ngày 23-3-2018

16/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-3-2018 đến ngày 23-3-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/3/2018 đến 16/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/3/2018 đến 16/3/2018

09/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/3/2018 đến 16/3/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-3-2018 đến ngày 16-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-3-2018 đến ngày 16-3-2018

09/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-3-2018 đến ngày 16-3-2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-3-2018 đến ngày 09-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-3-2018 đến ngày 09-3-2018

02/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-3-2018 đến ngày 09-3-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/3/2018 đến 09/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/3/2018 đến 09/3/2018

02/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/3/2018 đến 09/3/2018
Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng

Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng

01/03/2018

Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

26/02/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018

23/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018

23/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018

09/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018

09/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

05/02/2018

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018

02/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018

02/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018
Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

30/01/2018

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-01-2018 đến ngày 03-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-01-2018 đến ngày 03-02-2018

26/01/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-01-2018 đến ngày 03-02-2018