Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của TTHU tuần 27-20148 (từ 02/7 đến 06/7/2018)

Lịch làm việc của TTHU tuần 27-20148 (từ 02/7 đến 06/7/2018)

29/06/2018

Lịch làm việc của TTHU tuần 27-20148 (từ 02/7 đến 06/7/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/6/2018 đến 29/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/6/2018 đến 29/6/2018

23/06/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/6/2018 đến 29/6/2018
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25-6 đến 29-6-2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25-6 đến 29-6-2018

22/06/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25-6 đến 29-6-2018
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/6 đến 22/6/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/6 đến 22/6/2018

15/06/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/6 đến 22/6/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/6/2018 đến 22/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/6/2018 đến 22/6/2018

15/06/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/6/2018 đến 22/6/2018
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/6 - 16/6/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/6 - 16/6/2018

11/06/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/6 - 16/6/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/6/2018 đến 15/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/6/2018 đến 15/6/2018

09/06/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/6/2018 đến 15/6/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/6/2018 đến 15/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/6/2018 đến 15/6/2018

09/06/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/6/2018 đến 15/6/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/6/2018 đến 08/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/6/2018 đến 08/6/2018

02/06/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/6/2018 đến 08/6/2018
Chương trình làm việc tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

01/06/2018

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/6 - 08/6/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/6 - 08/6/2018

01/06/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/6 - 08/6/2018
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/5 - 01/6/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/5 - 01/6/2018

26/05/2018

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/5 - 01/6/2018
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 28-5-2018 đến ngày 01-6-2018)

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 28-5-2018 đến ngày 01-6-2018)

25/05/2018

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 28-5-2018 đến ngày 01-6-2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/5/2018 đến 01/6/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/5/2018 đến 01/6/2018

25/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/5/2018 đến 01/6/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

18/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/5/2018 đến 27/5/2018
Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)

Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)

18/05/2018

Lịch làm việc tuần thứ 21 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 25-5-2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

11/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-5-2018 đến ngày 18-5-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-5-2018 đến ngày 18-5-2018

11/05/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-5-2018 đến ngày 18-5-2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018

04/05/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-5-2018 đến ngày 11-5-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018

04/05/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/5/2018 đến 11/5/2018
Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

03/05/2018

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/4/2018 đến 05/5/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/4/2018 đến 05/5/2018

27/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/4/2018 đến 05/5/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018

27/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-4-2018 đến ngày 05-5-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018

20/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/4/2018 đến 27/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018

20/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-4-2018 đến ngày 27-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

13/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

13/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

09/04/2018

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

06/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

06/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018