Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018

13/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/4/2018 đến 20/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018

13/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-4-2018 đến ngày 20-4-2018
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

09/04/2018

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018

06/04/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018

06/04/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/4/2018 đến 13/4/2018
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

03/04/2018

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-4-2018 đến ngày 06-4-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-4-2018 đến ngày 06-4-2018

30/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-4-2018 đến ngày 06-4-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

30/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-3-2018 đến ngày 30-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-3-2018 đến ngày 30-3-2018

23/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-3-2018 đến ngày 30-3-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/3/2018 đến 30/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/3/2018 đến 30/3/2018

23/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/3/2018 đến 30/3/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/3/2018 đến 23/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/3/2018 đến 23/3/2018

16/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/3/2018 đến 23/3/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-3-2018 đến ngày 23-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-3-2018 đến ngày 23-3-2018

16/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-3-2018 đến ngày 23-3-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/3/2018 đến 16/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/3/2018 đến 16/3/2018

09/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/3/2018 đến 16/3/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-3-2018 đến ngày 16-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-3-2018 đến ngày 16-3-2018

09/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-3-2018 đến ngày 16-3-2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-3-2018 đến ngày 09-3-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-3-2018 đến ngày 09-3-2018

02/03/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-3-2018 đến ngày 09-3-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/3/2018 đến 09/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/3/2018 đến 09/3/2018

02/03/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/3/2018 đến 09/3/2018
Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng

Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng

01/03/2018

Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

26/02/2018

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018

23/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018

23/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018

09/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/02/2018 đến 23/02/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018

09/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-02-2018 đến ngày 23-02-2018
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

05/02/2018

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018

02/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/02/2018 đến 09/02/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018

02/02/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-02-2018 đến ngày 09-02-2018
Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

30/01/2018

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-01-2018 đến ngày 03-02-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-01-2018 đến ngày 03-02-2018

26/01/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-01-2018 đến ngày 03-02-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/01/2018 đến 03/02/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/01/2018 đến 03/02/2018

26/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/01/2018 đến 03/02/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-01-2018 đến ngày 26-01-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-01-2018 đến ngày 26-01-2018

19/01/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-01-2018 đến ngày 26-01-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ 22/01/2018 đến 26/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ 22/01/2018 đến 26/01/2018

19/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ 22/01/2018 đến 26/01/2018