Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-01-2018 đến ngày 26-01-2018 (MỚI)

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-01-2018 đến ngày 26-01-2018 (MỚI)

19/01/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-01-2018 đến ngày 26-01-2018 (MỚI)
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-01-2018 đến ngày 19-01-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-01-2018 đến ngày 19-01-2018

12/01/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-01-2018 đến ngày 19-01-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/01/2018 đến 19/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/01/2018 đến 19/01/2018

12/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/01/2018 đến 19/01/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/01/2018 đến 12/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/01/2018 đến 12/01/2018

05/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/01/2018 đến 12/01/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 08-01-2018 đến ngày 12-01-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 08-01-2018 đến ngày 12-01-2018

05/01/2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 08-01-2018 đến ngày 12-01-2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-01-2018 đến ngày 05-01-2018

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-01-2018 đến ngày 05-01-2018

29/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-01-2018 đến ngày 05-01-2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2018 đến 05/01/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2018 đến 05/01/2018

29/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2018 đến 05/01/2018
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-12-2017 đến ngày 29-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-12-2017 đến ngày 29-12-2017

25/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-12-2017 đến ngày 29-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/12/2017 đến 29/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/12/2017 đến 29/12/2017

22/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-12-2017 đến ngày 22-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-12-2017 đến ngày 22-12-2017

15/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-12-2017 đến ngày 22-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/12/2017 đến 22/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/12/2017 đến 22/12/2017

15/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/12/2017 đến 22/12/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-12-2017 đến ngày 15-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-12-2017 đến ngày 15-12-2017

08/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-12-2017 đến ngày 15-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/12/2017 đến 15/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/12/2017 đến 15/12/2017

08/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/12/2017 đến 15/12/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017

01/12/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017
Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

01/12/2017

Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

01/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/12/2017 đến 10/12/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 27-11-2017 đến ngày 01-12-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 27-11-2017 đến ngày 01-12-2017

24/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 27-11-2017 đến ngày 01-12-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/11/2017 đến 01/12/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/11/2017 đến 01/12/2017

24/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/11/2017 đến 01/12/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/11/2017 đến 24/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/11/2017 đến 24/11/2017

17/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/11/2017 đến 24/11/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 20-11-2017 đến ngày 25-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 20-11-2017 đến ngày 25-11-2017

17/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 20-11-2017 đến ngày 25-11-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/11/2017 đến 18/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/11/2017 đến 18/11/2017

10/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/11/2017 đến 18/11/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 13-11-2017 đến ngày 18-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 13-11-2017 đến ngày 18-11-2017

10/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 13-11-2017 đến ngày 18-11-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 06-11-2017 đến ngày 10-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 06-11-2017 đến ngày 10-11-2017

03/11/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 06-11-2017 đến ngày 10-11-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/11/2017 đến 10/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/11/2017 đến 10/11/2017

03/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/11/2017 đến 10/11/2017
Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

31/10/2017

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-10-2017 đến ngày 03-11-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-10-2017 đến ngày 03-11-2017

27/10/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 30-10-2017 đến ngày 03-11-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/10/2017 đến 03/11/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/10/2017 đến 03/11/2017

27/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/10/2017 đến 03/11/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/10/2017 đến 27/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/10/2017 đến 27/10/2017

20/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/10/2017 đến 27/10/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-10-2017 đến ngày 27-10-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-10-2017 đến ngày 27-10-2017

20/10/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 23-10-2017 đến ngày 27-10-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-10-2017 đến ngày 20-10-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-10-2017 đến ngày 20-10-2017

13/10/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-10-2017 đến ngày 20-10-2017