Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-10-2017 đến ngày 20-10-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-10-2017 đến ngày 20-10-2017

13/10/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 16-10-2017 đến ngày 20-10-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/10/2017 đến 20/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/10/2017 đến 20/10/2017

13/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/10/2017 đến 20/10/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-10-2017 đến ngày 13-10-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-10-2017 đến ngày 13-10-2017

06/10/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-10-2017 đến ngày 13-10-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/10/2017 đến 13/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/10/2017 đến 13/10/2017

06/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/10/2017 đến 13/10/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-10-2017 đến ngày 10-10-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-10-2017 đến ngày 10-10-2017

29/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-10-2017 đến ngày 10-10-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

29/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/10/2017 đến 08/10/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/9/2017 đến 29/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/9/2017 đến 29/9/2017

22/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/9/2017 đến 29/9/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-9-2017 đến ngày 29-9-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-9-2017 đến ngày 29-9-2017

22/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-9-2017 đến ngày 29-9-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

15/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/9/2017 đến 22/9/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-9-2017 đến ngày 22-9-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-9-2017 đến ngày 22-9-2017

15/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 18-9-2017 đến ngày 22-9-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-9-2017 đến ngày 15-9-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-9-2017 đến ngày 15-9-2017

08/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-9-2017 đến ngày 15-9-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/9/2017 đến 16/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/9/2017 đến 16/9/2017

08/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/9/2017 đến 16/9/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/9/2017 đến 8/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/9/2017 đến 8/9/2017

01/09/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/9/2017 đến 8/9/2017
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện

01/09/2017

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-9-2017 đến ngày 08-09-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-9-2017 đến ngày 08-09-2017

01/09/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-9-2017 đến ngày 08-09-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

28/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 28-8-2017 đến ngày 01-09-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 28-8-2017 đến ngày 01-09-2017

25/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 28-8-2017 đến ngày 01-09-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

25/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/8/2017 đến 01/9/2017
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 02/9

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 02/9

23/08/2017

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 02/9
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/8/2017 đến 25/8/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/8/2017 đến 25/8/2017

18/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/8/2017 đến 25/8/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017

18/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 21-8-2017 đến ngày 25-8-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

15/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/8/2017 đến 18/8/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/8/2017 đến 18/8/2017

11/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/8/2017 đến 18/8/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017

11/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 14-8-2017 đến ngày 18-8-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/8/2017 đến 11/8/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/8/2017 đến 11/8/2017

04/08/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/8/2017 đến 11/8/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-8-2017 đến ngày 11-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-8-2017 đến ngày 11-8-2017

04/08/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 07-8-2017 đến ngày 11-8-2017
Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND huyện

Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND huyện

02/08/2017

Chương trình làm việc tháng 8/2017 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/7/2017 đến 04/8/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/7/2017 đến 04/8/2017

28/07/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/7/2017 đến 04/8/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 31-7-2017 đến ngày 04-8-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 31-7-2017 đến ngày 04-8-2017

28/07/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 31-7-2017 đến ngày 04-8-2017
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2017

27/07/2017

Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2017