Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/7/2017 đến 29/7/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/7/2017 đến 29/7/2017

21/07/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/7/2017 đến 29/7/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-7-2017 đến ngày 29-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-7-2017 đến ngày 29-7-2017

21/07/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-7-2017 đến ngày 29-7-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017

14/07/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017

14/07/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-7-2017 đến ngày 21-7-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017

07/07/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/7/2017 đến 14/7/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017

07/07/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-7-2017 đến ngày 14-7-2017
Chương trình làm việc tháng 7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

04/07/2017

Chương trình làm việc tháng 7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

30/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017

30/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/7/2017 đến 07/7/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017

30/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-7-2017 đến ngày 07-7-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017

23/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-6-2017 đến ngày 30-6-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017

23/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

16/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

16/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/6/2017 đến 24/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017

16/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-6-2017 đến ngày 23-6-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/6/2017 đến 16/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/6/2017 đến 16/6/2017

09/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/6/2017 đến 16/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017

09/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 12-6-2017 đến ngày 16-6-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/6/2017 đến 09/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/6/2017 đến 09/6/2017

02/06/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/6/2017 đến 09/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017

02/06/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 05-6-2017 đến ngày 09-6-2017
Chương trình làm việc tháng 6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

30/05/2017

Chương trình làm việc tháng 6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/5/2017 đến 02/6/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/5/2017 đến 02/6/2017

26/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/5/2017 đến 02/6/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017

26/05/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 29-5-2017 đến ngày 02-6-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017

22/05/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-5-2017 đến ngày 26-5-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/5/2017 đến 26/5/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/5/2017 đến 26/5/2017

19/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/5/2017 đến 26/5/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017

15/05/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/5/2017 đến 19/5/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/5/2017 đến 19/5/2017

12/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/5/2017 đến 19/5/2017
Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)

Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)

12/05/2017

Tuần thứ 20 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 15-5-2017 đến ngày 19-5-2017)
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017

05/05/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/5/2017 - 13/5/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/5/2017 đến 13/5/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/5/2017 đến 13/5/2017

05/05/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/5/2017 đến 13/5/2017
Về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

04/05/2017

Về Chương trình làm việc tháng 5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện