Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2017 đến 05/5/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2017 đến 05/5/2017

28/04/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2017 đến 05/5/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-4-2017 đến ngày 28-4-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-4-2017 đến ngày 28-4-2017

21/04/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 24-4-2017 đến ngày 28-4-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/4/2017 đến 28/4/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/4/2017 đến 28/4/2017

21/04/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/4/2017 đến 28/4/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/4/2017 đến 21/4/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/4/2017 đến 21/4/2017

14/04/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/4/2017 đến 21/4/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-4-2017 đến ngày 21-4-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-4-2017 đến ngày 21-4-2017

14/04/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 17-4-2017 đến ngày 21-4-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-4-2017 đến ngày 14-4-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-4-2017 đến ngày 14-4-2017

07/04/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 10-4-2017 đến ngày 14-4-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/4/2017 đến 14/4/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/4/2017 đến 14/4/2017

07/04/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/4/2017 đến 14/4/2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-4-2017 đến ngày 08-4-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-4-2017 đến ngày 08-4-2017

31/03/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-4-2017 đến ngày 08-4-2017
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-4-2017 đến ngày 08-4-2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-4-2017 đến ngày 08-4-2017

31/03/2017

Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 03-4-2017 đến ngày 08-4-2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/4/2017 đến 08/4/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/4/2017 đến 08/4/2017

31/03/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/4/2017 đến 08/4/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/3/2017 - 31/3/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/3/2017 - 31/3/2017

24/03/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/3/2017 - 31/3/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/3/2017 đến 02/4/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/3/2017 đến 02/4/2017

24/03/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/3/2017 đến 02/4/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/3/2017 đến 24/3/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/3/2017 đến 24/3/2017

17/03/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/3/2017 đến 24/3/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 20/3/2017 - 24/3/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 20/3/2017 - 24/3/2017

17/03/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 20/3/2017 - 24/3/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/3/2017 đến 17/3/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/3/2017 đến 17/3/2017

10/03/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/3/2017 đến 17/3/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/3/2017 - 18/3/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/3/2017 - 18/3/2017

10/03/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/3/2017 - 18/3/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/3/2017 đến 10/3/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/3/2017 đến 10/3/2017

03/03/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/3/2017 đến 10/3/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/3/2017 - 10/3/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/3/2017 - 10/3/2017

03/03/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/3/2017 - 10/3/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/02/2017 đến 03/3/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/02/2017 đến 03/3/2017

24/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/02/2017 đến 03/3/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/02/2017 - 03/3/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/02/2017 - 03/3/2017

24/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/02/2017 - 03/3/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 20/2/2017 - 24/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 20/2/2017 - 24/02/2017

17/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 20/2/2017 - 24/02/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/02/2017 đến 24/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/02/2017 đến 24/02/2017

17/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/02/2017 đến 24/02/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/02/2017 đến 17/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/02/2017 đến 17/02/2017

10/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/02/2017 đến 17/02/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/2/2017 - 17/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/2/2017 - 17/02/2017

10/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/2/2017 - 17/02/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/02/2017 đến 10/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/02/2017 đến 10/02/2017

03/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/02/2017 đến 10/02/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/2/2017 - 10/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/2/2017 - 10/02/2017

03/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/2/2017 - 10/02/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/01/2017 đến 03/02/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/01/2017 đến 03/02/2017

20/01/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/01/2017 đến 03/02/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/01/2017 - 03/02/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/01/2017 - 03/02/2017

20/01/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/01/2017 - 03/02/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/01/2017 đến 21/01/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/01/2017 đến 21/01/2017

13/01/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/01/2017 đến 21/01/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 16/01/2016 - 20/01/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 16/01/2016 - 20/01/2017

13/01/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 16/01/2016 - 20/01/2017