Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

11/01/2017

Về việc treo cờ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/01/2017 đến 13/01/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/01/2017 đến 13/01/2017

06/01/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/01/2017 đến 13/01/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 09/01/2016 - 13/01/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 09/01/2016 - 13/01/2017

06/01/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 09/01/2016 - 13/01/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2017 đến 06/01/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2017 đến 06/01/2017

30/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/01/2017 đến 06/01/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/01/2016 - 06/01/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/01/2016 - 06/01/2017

30/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/01/2016 - 06/01/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/12/2016 đến 01/01/2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/12/2016 đến 01/01/2017

23/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/12/2016 đến 01/01/2017
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/12/2016 - 01/01/2017

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/12/2016 - 01/01/2017

23/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/12/2016 - 01/01/2017
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2017

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2017

21/12/2016

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2017
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/12/2016 đến 23/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/12/2016 đến 23/12/2016

16/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/12/2016 đến 23/12/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/12 - 23/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/12 - 23/12/2016

16/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/12 - 23/12/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/12 - 16/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/12 - 16/12/2016

09/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/12 - 16/12/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/12/2016 đến 16/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/12/2016 đến 16/12/2016

09/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/12/2016 đến 16/12/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/12/2016 đến 09/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/12/2016 đến 09/12/2016

02/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/12/2016 đến 09/12/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/12 - 09/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/12 - 09/12/2016

02/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/12 - 09/12/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/11/2016 đến 02/12/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/11/2016 đến 02/12/2016

25/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/11/2016 đến 02/12/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/11 - 02/12/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/11 - 02/12/2016

25/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/11 - 02/12/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/11/2016 đến 25/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/11/2016 đến 25/11/2016

18/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/11/2016 đến 25/11/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/11 - 25/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/11 - 25/11/2016

18/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/11 - 25/11/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/11 - 19/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/11 - 19/11/2016

11/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/11 - 19/11/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/11/2016 đến 19/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/11/2016 đến 19/11/2016

11/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/11/2016 đến 19/11/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/11 - 12/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/11 - 12/11/2016

04/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/11 - 12/11/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/11/2016 đến 12/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/11/2016 đến 12/11/2016

04/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/11/2016 đến 12/11/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/10/2016 đến 04/11/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/10/2016 đến 04/11/2016

28/10/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/10/2016 đến 04/11/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/10 - 04/11/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/10 - 04/11/2016

28/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/10 - 04/11/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/10/2016 đến 28/10/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/10/2016 đến 28/10/2016

21/10/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/10/2016 đến 28/10/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/10 - 28/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/10 - 28/10/2016

21/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/10 - 28/10/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/10 - 21/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/10 - 21/10/2016

14/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/10 - 21/10/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/10 - 21/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/10 - 21/10/2016

14/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/10 - 21/10/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 10/10 - 15/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 10/10 - 15/10/2016

07/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 10/10 - 15/10/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/10/2016 đến 21/10/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/10/2016 đến 21/10/2016

07/10/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/10/2016 đến 21/10/2016