Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/10/2016 đến 07/10/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/10/2016 đến 07/10/2016

30/09/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/10/2016 đến 07/10/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 03/10 - 07/10/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 03/10 - 07/10/2016

30/09/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 03/10 - 07/10/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/9/2016 đến 30/9/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/9/2016 đến 30/9/2016

23/09/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/9/2016 đến 30/9/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/9 - 30/9/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/9 - 30/9/2016

23/09/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/9 - 30/9/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/9/2016 đến 23/9/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/9/2016 đến 23/9/2016

16/09/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/9/2016 đến 23/9/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/9 - 23/9/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/9 - 23/9/2016

16/09/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/9 - 23/9/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/9/2016 đến 16/9/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/9/2016 đến 16/9/2016

09/09/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/9/2016 đến 16/9/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/9 - 16/9/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/9 - 16/9/2016

09/09/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/9 - 16/9/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/9 - 9/9/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/9 - 9/9/2016

01/09/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/9 - 9/9/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/9/2016 đến 09/9/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/9/2016 đến 09/9/2016

01/09/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/9/2016 đến 09/9/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/8/2016 đến 02/9/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/8/2016 đến 02/9/2016

26/08/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/8/2016 đến 02/9/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 29/8 - 01/9/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 29/8 - 01/9/2016

26/08/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 29/8 - 01/9/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/8 - 26/8/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/8 - 26/8/2016

19/08/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/8 - 26/8/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/8/2016 đến 26/8/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/8/2016 đến 26/8/2016

19/08/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/8/2016 đến 26/8/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/8/2016 đến 19/8/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/8/2016 đến 19/8/2016

12/08/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/8/2016 đến 19/8/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 15/8 - 19/8/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 15/8 - 19/8/2016

12/08/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 15/8 - 19/8/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/8 - 12/8/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/8 - 12/8/2016

05/08/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 08/8 - 12/8/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/8/2016 đến 12/8/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/8/2016 đến 12/8/2016

05/08/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/8/2016 đến 12/8/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/8 - 05/8/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/8 - 05/8/2016

29/07/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/8 - 05/8/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/8/2016 đến 05/8/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/8/2016 đến 05/8/2016

29/07/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/8/2016 đến 05/8/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/7 - 29/7/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/7 - 29/7/2016

22/07/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/7 - 29/7/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/7/2016 đến 29/7/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/7/2016 đến 29/7/2016

22/07/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/7/2016 đến 29/7/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/7 - 22/7/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/7 - 22/7/2016

15/07/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/7 - 22/7/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/7/2016 đến 22/7/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/7/2016 đến 22/7/2016

15/07/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/7/2016 đến 22/7/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/7/2016 đến 15/7/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/7/2016 đến 15/7/2016

08/07/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/7/2016 đến 15/7/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/7 - 15/7/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/7 - 15/7/2016

08/07/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/7 - 15/7/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/7/2016 đến 08/7/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/7/2016 đến 08/7/2016

01/07/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/7/2016 đến 08/7/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/7 - 08/7/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/7 - 08/7/2016

01/07/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/7 - 08/7/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/6 - 01/7/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/6 - 01/7/2016

24/06/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 27/6 - 01/7/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/6/2016 đến 01/7/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/6/2016 đến 01/7/2016

24/06/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/6/2016 đến 01/7/2016