Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/6/2016 đến 24/6/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/6/2016 đến 24/6/2016

17/06/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/6/2016 đến 24/6/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/6 - 24/6/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/6 - 24/6/2016

17/06/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 17/6 - 24/6/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/6 - 17/6/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/6 - 17/6/2016

10/06/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/6 - 17/6/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/6/2016 đến 17/6/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/6/2016 đến 17/6/2016

10/06/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/6/2016 đến 17/6/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/6/2016 đến 10/6/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/6/2016 đến 10/6/2016

03/06/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/6/2016 đến 10/6/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/6 - 10/6/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/6 - 10/6/2016

03/06/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 06/6 - 10/6/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/5/2016 đến 03/6/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/5/2016 đến 03/6/2016

27/05/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/5/2016 đến 03/6/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/5 - 03/6/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/5 - 03/6/2016

27/05/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/5 - 03/6/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/5 - 27/5/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/5 - 27/5/2016

20/05/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/5 - 27/5/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/5/2016 đến 27/5/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/5/2016 đến 27/5/2016

20/05/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/5/2016 đến 27/5/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/5 - 22/5/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/5 - 22/5/2016

13/05/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 13/5 - 22/5/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/5/2016 đến 22/5/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/5/2016 đến 22/5/2016

13/05/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/5/2016 đến 22/5/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 9/5 - 15/5/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 9/5 - 15/5/2016

06/05/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 9/5 - 15/5/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/5/2016 đến 13/5/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/5/2016 đến 13/5/2016

06/05/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/5/2016 đến 13/5/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/5 - 06/5/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/5 - 06/5/2016

29/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/5 - 06/5/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016

29/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/4/2016 đến 29/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/4/2016 đến 29/4/2016

25/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/4/2016 đến 29/4/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016

22/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/4 - 29/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016

15/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/4/2016 đến 22/4/2016
Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết

Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết

15/04/2016

Khắc phục việc không xem được nội dung bài viết
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016

15/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/4 - 22/4/2016
Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)

13/04/2016

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016

08/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/4 - 15/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016

08/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016

01/04/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 04/4 - 8/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/4/2016 đến 08/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/4/2016 đến 08/4/2016

01/04/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/4/2016 đến 08/4/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/3/2016 đến 01/4/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/3/2016 đến 01/4/2016

25/03/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/3/2016 đến 01/4/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/3 - 01/4/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/3 - 01/4/2016

25/03/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/3 - 01/4/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/3 - 25/3/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/3 - 25/3/2016

18/03/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/3 - 25/3/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/3/2016 đến 26/3/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/3/2016 đến 26/3/2016

18/03/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/3/2016 đến 26/3/2016