Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/3/2016 đến 19/3/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/3/2016 đến 19/3/2016

11/03/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/3/2016 đến 19/3/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/3 - 18/3/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/3 - 18/3/2016

11/03/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/3 - 18/3/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/3/2016 đến 11/3/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/3/2016 đến 11/3/2016

04/03/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/3/2016 đến 11/3/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/3 - 11/3/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/3 - 11/3/2016

04/03/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/3 - 11/3/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/02/2016 đến 04/3/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/02/2016 đến 04/3/2016

26/02/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/02/2016 đến 04/3/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 29/02 - 04/3/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 29/02 - 04/3/2016

26/02/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 29/02 - 04/3/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/02 - 26/02/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/02 - 26/02/2016

19/02/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/02 - 26/02/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/02/2016 đến 26/02/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/02/2016 đến 26/02/2016

19/02/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/02/2016 đến 26/02/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 01/02/2016 đến 19/02/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 01/02/2016 đến 19/02/2016

29/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 01/02/2016 đến 19/02/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/02 - 19/02/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/02 - 19/02/2016

29/01/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 01/02 - 19/02/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/1 - 29/1/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/1 - 29/1/2016

22/01/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 25/1 - 29/1/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 25/01/2016 đến 29/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 25/01/2016 đến 29/01/2016

22/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 25/01/2016 đến 29/01/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/1 - 22/1/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/1 - 22/1/2016

15/01/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 18/1 - 22/1/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/01/2016 đến 24/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/01/2016 đến 24/01/2016

15/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/01/2016 đến 24/01/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/1 - 15/1/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/1 - 15/1/2016

08/01/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 11/1 - 15/1/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 11/01/2016 đến 16/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 11/01/2016 đến 16/01/2016

08/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 11/01/2016 đến 16/01/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/01/2016 đến 08/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/01/2016 đến 08/01/2016

31/12/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/01/2016 đến 08/01/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 4/1 - 8/1/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 4/1 - 8/1/2016

31/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 4/1 - 8/1/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/12/2015 - 01/01/2016

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/12/2015 - 01/01/2016

25/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/12/2015 - 01/01/2016
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 28/12/2015 đến 01/01/2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 28/12/2015 đến 01/01/2016

25/12/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 28/12/2015 đến 01/01/2016
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/12 - 25/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/12 - 25/12/2015

18/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 22/12 - 25/12/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/12/2015 đến 25/12/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/12/2015 đến 25/12/2015

18/12/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/12/2015 đến 25/12/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/12/2015 đến 18/12/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/12/2015 đến 18/12/2015

11/12/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/12/2015 đến 18/12/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/12 - 18/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/12 - 18/12/2015

11/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/12 - 18/12/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/12 - 11/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/12 - 11/12/2015

04/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/12 - 11/12/2015
Lịch làm việc của Thường trưc HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/12/2015 đến 12/12/2015

Lịch làm việc của Thường trưc HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/12/2015 đến 12/12/2015

04/12/2015

Lịch làm việc của Thường trưc HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/12/2015 đến 12/12/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/11 - 04/12/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/11 - 04/12/2015

27/11/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/11 - 04/12/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

27/11/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/11/2015 đến 05/12/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/11 - 29/11/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/11 - 29/11/2015

20/11/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 23/11 - 29/11/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 23/11/2015 đến 29/11/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 23/11/2015 đến 29/11/2015

20/11/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 23/11/2015 đến 29/11/2015