Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/11 - 07/11/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/11 - 07/11/2015

30/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 02/11 - 07/11/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015

23/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/10 - 30/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/10 - 30/10/2015

23/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 26/10 - 30/10/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/10/2015 đến 25/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/10/2015 đến 25/10/2015

16/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/10/2015 đến 25/10/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/10 - 25/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/10 - 25/10/2015

16/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 19/10 - 25/10/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/10 - 16/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/10 - 16/10/2015

10/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 12/10 - 16/10/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 12/10/2015 đến 16/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 12/10/2015 đến 16/10/2015

09/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 12/10/2015 đến 16/10/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/10/2015 đến 10/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/10/2015 đến 10/10/2015

02/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/10/2015 đến 10/10/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/10 - 09/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/10 - 09/10/2015

02/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 05/10 - 09/10/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/9 - 3/10/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/9 - 3/10/2015

25/09/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 28/9 - 3/10/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 28/9/2015 đến 03/10/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 28/9/2015 đến 03/10/2015

25/09/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 28/9/2015 đến 03/10/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/9 - 25/9/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/9 - 25/9/2015

18/09/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 21/9 - 25/9/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 21/9/205 đến 26/9/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 21/9/205 đến 26/9/2015

18/09/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 21/9/205 đến 26/9/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 14/9/2015 đến 18/9/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 14/9/2015 đến 18/9/2015

11/09/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 14/9/2015 đến 18/9/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/9 - 18/9/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/9 - 18/9/2015

11/09/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 14/9 - 18/9/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/9 - 12/9/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/9 - 12/9/2015

04/09/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 07/9 - 12/9/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/9/2015 đến 11/9/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/9/2015 đến 11/9/2015

04/09/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/9/2015 đến 11/9/2015
Về việc trang thông tin điện tử huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt động

Về việc trang thông tin điện tử huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt động

31/08/2015

Về việc trang thông tin điện tử huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt động
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 31/8/2015 đến 05/9/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 31/8/2015 đến 05/9/2015

28/08/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 31/8/2015 đến 05/9/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/8 - 5/9/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/8 - 5/9/2015

25/08/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 30/8 - 5/9/2015
Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/8 - 28/8/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/8 - 28/8/2015

24/08/2015

Lịch làm việc tuần của TTHU từ 24/8 - 28/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

21/08/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015
Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015

20/08/2015

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ Bàu Bàng từ ngày 24/8/2015 đến 28/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/8/2015 đến 21/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/8/2015 đến 21/8/2015

14/08/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 17/8/2015 đến 21/8/2015
Công nhận kết quả bầu chọn Trường, Phó cụm, Khối thi đua huyện Bàu Bàng năm 2015

Công nhận kết quả bầu chọn Trường, Phó cụm, Khối thi đua huyện Bàu Bàng năm 2015

12/08/2015

Công nhận kết quả bầu chọn Trường, Phó cụm, Khối thi đua huyện Bàu Bàng năm 2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2015 đến 14/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2015 đến 14/8/2015

07/08/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 10/8/2015 đến 14/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2015 đến 07/8/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2015 đến 07/8/2015

31/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2015 đến 07/8/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/7/2015 đến 24/7/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/7/2015 đến 24/7/2015

18/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/7/2015 đến 24/7/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2015 đến 20/7/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2015 đến 20/7/2015

10/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2015 đến 20/7/2015
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015

03/07/2015

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2015 đến 10/7/2015