Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020

18/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020

11/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37 từ ngày 07-9-2020 đến ngày 11-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37 từ ngày 07-9-2020 đến ngày 11-9-2020

04/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37 từ ngày 07-9-2020 đến ngày 11-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36 từ ngày 31-8-2020 đến ngày 05-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36 từ ngày 31-8-2020 đến ngày 05-9-2020

28/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36 từ ngày 31-8-2020 đến ngày 05-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020

21/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34 từ ngày 17-8-2020 đến ngày 21-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34 từ ngày 17-8-2020 đến ngày 21-8-2020

14/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34 từ ngày 17-8-2020 đến ngày 21-8-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 10-8-2020 đến ngày 14-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 10-8-2020 đến ngày 14-8-2020

07/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 10-8-2020 đến ngày 14-8-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020

02/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33 từ ngày 03-8-2020 đến ngày 07-8-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31 từ ngày 27-7-2020 đến ngày 31-7-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31 từ ngày 27-7-2020 đến ngày 31-7-2020

24/07/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31 từ ngày 27-7-2020 đến ngày 31-7-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30 từ ngày 20-7-2020 đến ngày 24-7-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30 từ ngày 20-7-2020 đến ngày 24-7-2020

20/07/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 30 từ ngày 20-7-2020 đến ngày 24-7-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29 từ ngày 13-7-2020 đến ngày 17-7-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29 từ ngày 13-7-2020 đến ngày 17-7-2020

10/07/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 29 từ ngày 13-7-2020 đến ngày 17-7-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 28 từ ngày 6-7-2020 đến ngày 10-7-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 28 từ ngày 6-7-2020 đến ngày 10-7-2020

03/07/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 28 từ ngày 6-7-2020 đến ngày 10-7-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 27 từ ngày 29-6-2020 đến ngày 03-7-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 27 từ ngày 29-6-2020 đến ngày 03-7-2020

26/06/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 27 từ ngày 29-6-2020 đến ngày 03-7-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 26 từ ngày 22-6-2020 đến ngày 26-6-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 26 từ ngày 22-6-2020 đến ngày 26-6-2020

19/06/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 26 từ ngày 22-6-2020 đến ngày 26-6-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 25 từ ngày 15-6-2020 đến ngày 19-6-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 25 từ ngày 15-6-2020 đến ngày 19-6-2020

13/06/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 25 từ ngày 15-6-2020 đến ngày 19-6-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 24 từ ngày 08-6-2020 đến ngày 12-6-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 24 từ ngày 08-6-2020 đến ngày 12-6-2020

05/06/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 24 từ ngày 08-6-2020 đến ngày 12-6-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23 từ ngày 01-6-2020 đến ngày 05-6-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23 từ ngày 01-6-2020 đến ngày 05-6-2020

30/05/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23 từ ngày 01-6-2020 đến ngày 05-6-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 22 từ ngày 25-5-2020 đến ngày 29-5-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 22 từ ngày 25-5-2020 đến ngày 29-5-2020

22/05/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 22 từ ngày 25-5-2020 đến ngày 29-5-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21 từ ngày 18-5-2020 đến ngày 22-5-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21 từ ngày 18-5-2020 đến ngày 22-5-2020

15/05/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21 từ ngày 18-5-2020 đến ngày 22-5-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 20 từ ngày 11-5-2020 đến ngày 15-5-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 20 từ ngày 11-5-2020 đến ngày 15-5-2020

08/05/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 20 từ ngày 11-5-2020 đến ngày 15-5-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 19 từ ngày 04-05-2020 đến ngày 09-5-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 19 từ ngày 04-05-2020 đến ngày 09-5-2020

30/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 19 từ ngày 04-05-2020 đến ngày 09-5-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020

25/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020

17/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16 từ ngày 13-4-2020 đến ngày 17-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16 từ ngày 13-4-2020 đến ngày 17-4-2020

10/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16 từ ngày 13-4-2020 đến ngày 17-4-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020

03/04/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020

27/03/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14 từ ngày 30-3-2020 đến ngày 03-4-2020.
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12 từ ngày 16-3-2019 đến ngày 20-3-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12 từ ngày 16-3-2019 đến ngày 20-3-2020

13/03/2020

Tuần thứ 12 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 16-3-2019 đến ngày 20-3-2020)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11 từ ngày 09-3-2019 đến ngày 13-3-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11 từ ngày 09-3-2019 đến ngày 13-3-2020

06/03/2020

  Thứ Hai (09/3)     Chiều 14 giờ 00: Đ/c Bí thư Huyện ủy...
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 10-2020 từ ngày 02-3-2020 đến ngày 06-3-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 10-2020 từ ngày 02-3-2020 đến ngày 06-3-2020

02/03/2020

Thứ Hai (02/3)     Sáng 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở ...
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2020 từ ngày 24-02-2020 đến ngày 28-02-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2020 từ ngày 24-02-2020 đến ngày 28-02-2020

21/02/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2020 từ ngày 24-02-2020 đến ngày 28-02-2020