Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019

11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2019 từ ngày 14-10-2019 đến ngày 18-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

07/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019
Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019

04/10/2019

Lịch tuần Huyện ủy 41-2019 từ ngày 07-10-2019 đến ngày 11-10-2019
Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện

02/10/2019

Về Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

27/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019
Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019

Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019

27/09/2019

Lịch tuần Huyện ủy 40-2019 từ ngày 30-9-2019 đến ngày 04-10-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019

20/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 23/9/2019 đến 27/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019

20/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2019 từ ngày 23-9-2019 đến ngày 27-9-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019

13/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 16/9/2019 đến 20/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

13/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2019 từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019

06/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 09/9/2019 đến 13/9/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2019 từ ngày 09-9-2019 đến ngày 13-9-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2019 từ ngày 09-9-2019 đến ngày 13-9-2019

06/09/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2019 từ ngày 09-9-2019 đến ngày 13-9-2019
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

04/09/2019

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/9/2019 đến 06/9/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/9/2019 đến 06/9/2019

31/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/9/2019 đến 06/9/2019
Lịch làm việc tuần thứ 36-2019 của Thường trực Huyện ủy từ ngày 02-9-2019 đến ngày 06-9-2019

Lịch làm việc tuần thứ 36-2019 của Thường trực Huyện ủy từ ngày 02-9-2019 đến ngày 06-9-2019

30/08/2019

Lịch làm việc tuần thứ 36-2019 của Thường trực Huyện ủy từ ngày 02-9-2019 đến ngày 06-9-2019
Lịch làm việc của TT.HU tuần 35-2019 từ ngày 26-8-2019 đến ngày 30-8-2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 35-2019 từ ngày 26-8-2019 đến ngày 30-8-2019

23/08/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 35-2019 từ ngày 26-8-2019 đến ngày 30-8-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019

23/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Lịch làm việc của TT.HU tuần 34-2019 từ ngày 19-8-2019 đến ngày 23-8-2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 34-2019 từ ngày 19-8-2019 đến ngày 23-8-2019

16/08/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 34-2019 từ ngày 19-8-2019 đến ngày 23-8-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/8/2019 đến 23/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/8/2019 đến 23/8/2019

16/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/8/2019 đến 23/8/2019
Lịch làm việc của TT.HU tuần 33-2019 từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 33-2019 từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019

09/08/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 33-2019 từ ngày 12-8-2019 đến ngày 16-8-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/8/2019 đến 16/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/8/2019 đến 16/8/2019

09/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/8/2019 đến 16/8/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/8/2019 đến 09/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/8/2019 đến 09/8/2019

02/08/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/8/2019 đến 09/8/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 32-2019 (từ ngày 05-8-2019 đến ngày 09-8-2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 32-2019 (từ ngày 05-8-2019 đến ngày 09-8-2019)

02/08/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 32-2019 (từ ngày 05-8-2019 đến ngày 09-8-2019)
Lịch làm việc của TTHU tuần 31-2019 (29/7 đến 02/8/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 31-2019 (29/7 đến 02/8/2019)

26/07/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 31-2019 (29/7 đến 02/8/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/7/2019 đến 02/8/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/7/2019 đến 02/8/2019

26/07/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/7/2019 đến 02/8/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 30-2019 (22/7 đến 26/7/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 30-2019 (22/7 đến 26/7/2019)

19/07/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 30-2019 (22/7 đến 26/7/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/7/2019 đến 26/7/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/7/2019 đến 26/7/2019

19/07/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/7/2019 đến 26/7/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 29-2019 (15/7 đến 19/7/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 29-2019 (15/7 đến 19/7/2019)

13/07/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 29-2019 (15/7 đến 19/7/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/7/2019 đến 19/7/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/7/2019 đến 19/7/2019

12/07/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/7/2019 đến 19/7/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 28-2019 (08/7 đến 12/7/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 28-2019 (08/7 đến 12/7/2019)

05/07/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 28-2019 (08/7 đến 12/7/2019)