Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của TTHU tuần 27-2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 27-2019

01/07/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 27-2019
Lịch làm việc của TT.HU tuần 27-2019 (01/7 đến 05/7/2019)

Lịch làm việc của TT.HU tuần 27-2019 (01/7 đến 05/7/2019)

28/06/2019

Lịch làm việc của TT.HU tuần 27-2019 (01/7 đến 05/7/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/7/2019 đến 05/7/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/7/2019 đến 05/7/2019

28/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/7/2019 đến 05/7/2019
Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

28/06/2019

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/6/2019 đến 28/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/6/2019 đến 28/6/2019

23/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/6/2019 đến 28/6/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 26-2019 (24/6 đến 28/6/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 26-2019 (24/6 đến 28/6/2019)

21/06/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 26-2019 (24/6 đến 28/6/2019)
Lịch làm việc của TTHU tuần 25-2019 (17/6 đến 21/6/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 25-2019 (17/6 đến 21/6/2019)

14/06/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 25-2019 (17/6 đến 21/6/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/6/2019 đến 21/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/6/2019 đến 21/6/2019

14/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/6/2019 đến 21/6/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/6/2019 đến 14/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/6/2019 đến 14/6/2019

07/06/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/6/2019 đến 14/6/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 23-2019 (10/6 đến 14/6/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 23-2019 (10/6 đến 14/6/2019)

07/06/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 23-2019 (10/6 đến 14/6/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23-2019 từ 03/6 đến 07/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23-2019 từ 03/6 đến 07/6/2019

31/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 23-2019 từ 03/6 đến 07/6/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/6/2019 đến 07/6/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/6/2019 đến 07/6/2019

31/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/6/2019 đến 07/6/2019
Về Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Về Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

30/05/2019

Về Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/5/2019 đến 31/5/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/5/2019 đến 31/5/2019

27/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/5/2019 đến 31/5/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 22-2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 22-2019

24/05/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 22-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/5/2019 đến 24/5/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/5/2019 đến 24/5/2019

17/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/5/2019 đến 24/5/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21-2019

17/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 21-2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 20-2019 (13/5 đến 19/5/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 20-2019 (13/5 đến 19/5/2019)

10/05/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 20-2019 (13/5 đến 19/5/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/5/2019 đến 17/5/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/5/2019 đến 17/5/2019

10/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/5/2019 đến 17/5/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 6/5/2019 đến ngày 10/5/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 6/5/2019 đến ngày 10/5/2019

06/05/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 6/5/2019 đến ngày 10/5/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 19-2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 19-2019

06/05/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 19-2019
Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

02/05/2019

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019

26/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019

26/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18-2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019

19/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17-2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019

19/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/4/2019 đến 26/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)

12/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 16-2019 (15/4 đến 19/4/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019

12/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/4/2019 đến 19/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)

05/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15-2019 (08/4 đến 12/4/2019)
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

05/04/2019

Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện