Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019

05/04/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/4/2019 đến 12/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019

29/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/4/2019 đến 05/4/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)

29/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 14-2019 (01/4 đến 05/4/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019

22/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/3/2019 đến 29/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)

22/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 13-2019 (25/3 đến 29/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019

17/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)

15/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12-2019 (18/3 đến 21/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)

08/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 11-2019 (11/3 đến 16/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019

08/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/3/2019 đến 15/3/2019
Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

06/03/2019

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/3/2019 đến 08/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/3/2019 đến 08/3/2019

01/03/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/3/2019 đến 08/3/2019
Lịch làm việc của TTHU tuần 10-2019 (từ 04/3 đến 08/3/2019)

Lịch làm việc của TTHU tuần 10-2019 (từ 04/3 đến 08/3/2019)

01/03/2019

Lịch làm việc của TTHU tuần 10-2019 (từ 04/3 đến 08/3/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2019 (25/02 đến 01/3/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2019 (25/02 đến 01/3/2018)

22/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2019 (25/02 đến 01/3/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/02/2019 đến 01/3/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/02/2019 đến 01/3/2019

22/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 25/02/2019 đến 01/3/2019
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 18/02/2019 đến 22/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)

15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2019 (18/02 đến 22/02/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019

01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 04/02/2019 đến 15/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)

01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 06&07-2019 (04/2 đến 19/02/2019)
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện

30/01/2019

Chương trình làm việc tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)

25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 05-2019 (28/01 đến 01/02/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019

25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 28/01/2019 đến 01/02/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)

18/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04-2019 (21/1 đến 26/1/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019

18/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/01/2019 đến 25/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)

14/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 03-2019 (14/01 đến 18/01/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019

11/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/01/2019 đến 19/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)

05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 02-2019 (07/01 đến 11/01/2019)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019

05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/01/2019 đến 11/01/2019
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)

28/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 01-2018 (31/12/2018 đến 05/01/2019)
Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện

28/12/2018

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2019 của UBND huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019

28/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 31/12/2018 đến 05/01/2019