Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018

21/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/12/2018 đến 29/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2018 (24/12 đến 28/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2018 (24/12 đến 28/12/2018)

21/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 52-2018 (24/12 đến 28/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

14/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/12/2018 đến 23/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2018 (17/12 đến 21/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2018 (17/12 đến 21/12/2018)

14/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 51-2018 (17/12 đến 21/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50-2018 (10/12 đến 14/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50-2018 (10/12 đến 14/12/2018)

07/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 50-2018 (10/12 đến 14/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/12/2018 đến 14/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/12/2018 đến 14/12/2018

07/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/12/2018 đến 14/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

30/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/12/2018 đến 07/12/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2018 (03/12 đến 07/12/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2018 (03/12 đến 07/12/2018)

30/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 49-2018 (03/12 đến 07/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 48-2018 (26/11 đến 30/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 48-2018 (26/11 đến 30/11/2018)

23/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 48-2018 (26/11 đến 30/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/11/2018 đến 30/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/11/2018 đến 30/11/2018

23/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/11/2018 đến 30/11/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47-2018 (19/11 đến 23/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47-2018 (19/11 đến 23/11/2018)

16/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 47-2018 (19/11 đến 23/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

16/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/11/2018 đến 16/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/11/2018 đến 16/11/2018

09/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/11/2018 đến 16/11/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46-2018 (12/11 đến 16/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46-2018 (12/11 đến 16/11/2018)

09/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 46-2018 (12/11 đến 16/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/11/2018 đến 10/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/11/2018 đến 10/11/2018

02/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/11/2018 đến 10/11/2018
Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

02/11/2018

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của TTHU tuần 45-2018 (5/11/2018 đến 09/11/2018)

Lịch làm việc của TTHU tuần 45-2018 (5/11/2018 đến 09/11/2018)

02/11/2018

Lịch làm việc của TTHU tuần 45-2018 (5/11/2018 đến 09/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2018 (29/10 đến 02/11/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2018 (29/10 đến 02/11/2018)

26/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 44-2018 (29/10 đến 02/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/10/2018 đến 02/11/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/10/2018 đến 02/11/2018

26/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/10/2018 đến 02/11/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2018 (22/10 đến 26/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2018 (22/10 đến 26/10/2018)

19/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 43-2018 (22/10 đến 26/10/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/10/2018 đến 26/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/10/2018 đến 26/10/2018

19/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 22/10/2018 đến 26/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)

12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018

05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)

05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)

04/10/2018

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)
Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

04/10/2018

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)

28/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018

28/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)

25/09/2018

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)