Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)

12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 42-2018 (15/10 đến 19/10/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018

05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 08/10/2018 đến 12/10/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)

05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 41-2018 (08/10 đến 13/10/2018)
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)

04/10/2018

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (từ ngày 06/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018)
Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

04/10/2018

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)

28/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 40-2018 (01/10 đến 05/10/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018

28/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 01/10/2018 đến 05/10/2018
Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)

25/09/2018

Về treo cờ rủ và dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong 02 (hai) ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/9/2018 đến 28/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/9/2018 đến 28/9/2018

21/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 24/9/2018 đến 28/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2018 (24/9 đến 28/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2018 (24/9 đến 28/9/2018)

21/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39-2018 (24/9 đến 28/9/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2018 (17/9 đến 21/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2018 (17/9 đến 21/9/2018)

14/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38-2018 (17/9 đến 21/9/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/9/2018 đến 21/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/9/2018 đến 21/9/2018

14/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/9/2018 đến 21/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/9/2018 đến 14/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/9/2018 đến 14/9/2018

07/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 10/9/2018 đến 14/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2018 (10/9 đến 16/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2018 (10/9 đến 16/9/2018)

07/09/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37-2018 (10/9 đến 16/9/2018)
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

31/08/2018

Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36-2018 (03/9 đến 07/9/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36-2018 (03/9 đến 07/9/2018)

31/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36-2018 (03/9 đến 07/9/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/9/2018 đến 07/9/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/9/2018 đến 07/9/2018

31/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 03/9/2018 đến 07/9/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35-2018 (27/8 đến 31/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35-2018 (27/8 đến 31/8/2018)

24/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35-2018 (27/8 đến 31/8/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/8/2018 đến 31/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/8/2018 đến 31/8/2018

24/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 27/8/2018 đến 31/8/2018
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9

21/08/2018

Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/8/2018 đến 24/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/8/2018 đến 24/8/2018

17/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/8/2018 đến 24/8/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34-2018 (20/8 đến 24/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34-2018 (20/8 đến 24/8/2018)

17/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 34-2018 (20/8 đến 24/8/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33-2018 (13/8 đến 17/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33-2018 (13/8 đến 17/8/2018)

10/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33-2018 (13/8 đến 17/8/2018)
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/8/2018 đến 17/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/8/2018 đến 17/8/2018

10/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/8/2018 đến 17/8/2018
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/8/2018 đến 10/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/8/2018 đến 10/8/2018

03/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/8/2018 đến 10/8/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 32-2018 (06/8 đến 10/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 32-2018 (06/8 đến 10/8/2018)

03/08/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 32-2018 (06/8 đến 10/8/2018)
Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

31/07/2018

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/7/2018 đến 03/8/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/7/2018 đến 03/8/2018

27/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/7/2018 đến 03/8/2018
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31-2018 (30/7 đến 03/8/2018)

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31-2018 (30/7 đến 03/8/2018)

27/07/2018

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 31-2018 (30/7 đến 03/8/2018)