Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020

18/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 39 từ ngày 21-9-2020 đến ngày 25-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020

11/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 38 từ ngày 14-9-2020 đến ngày 18-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37 từ ngày 07-9-2020 đến ngày 11-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37 từ ngày 07-9-2020 đến ngày 11-9-2020

04/09/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 37 từ ngày 07-9-2020 đến ngày 11-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36 từ ngày 31-8-2020 đến ngày 05-9-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36 từ ngày 31-8-2020 đến ngày 05-9-2020

28/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 36 từ ngày 31-8-2020 đến ngày 05-9-2020
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020

21/08/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 35 từ ngày 24-8-2020 đến ngày 28-8-2020